Integritetspolicy

Vår hantering av dina personuppgifter

I vår Integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter. Det viktigaste vi tar upp i vår policy sammanfattas enligt nedanstående punkter.

 • Vi tydliggör hur viktigt det är för Chuckteknik att skydda dina rättigheter och din integritet.
 • Vi förtydligar vilka personuppgifter som behandlas för mer transparens enligt dataskyddslagstiftningen, GDPR.
 • Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig vår support på bästa sätt.

Vi rekommenderar att du som kund och leverantör har läst vår Integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter till oss.

Integritetspolicy

Välkommen till Chuckteknik Norden ABs (“vi”, “våra”, “oss”) sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss. Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om.

 1. Vi vill tydliggöra hur viktigt det är för Chuckteknik att skydda dina rättigheter och din integritet.
 2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Chucktekniks produkter och support på bästa sätt.
 3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi sparar och hur dessa används av oss.

Chuckteknik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du beställer produkter av oss.
 • du har en fråga och/eller kontaktar oss.
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • möjliggöra kontakten med dig.
 • kunna identifiera dig när du kontaktar Chuckteknik.
 • förtydliga vem på ditt företag som vi lämnar offert till, registrerar order på, vem som är referens på våra fakturor till er, vem som är referens på leverantörsfakturor till oss och vem som är vår leverantörs kontaktperson.
 • ta fram interna statistiska underlag.
 • möjliggöra direktmarknadsföring.

 

Till vem delar vi ut era personuppgifter?

Vi delar inte ut era personuppgifter utanför Chuckteknik utan att ha skriftligen frågat er om detta och fått skriftligt godkännande tillbaka av er.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Chuckteknik sparar personuppgifter om dig så länge Chuckteknik anser att det finns en relation till er eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid skriftlig begäran från er kommer Chuckteknik radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter er begäran, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge vi har en relation. Vid avslutad relation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå behov av historiska data.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Chuckteknik har flera rättigheter. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra vårt avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring. Om du vill veta mer och har frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Chucktekniks hemsida.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Företagsuppgifter delas upp i 3 kategorier.

 • slutkunder
 • återförsäljare
 • leverantörer

 

Vi registrerar följande basuppgifter om ert företag:

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • adress
 • postnummer
 • ort
 • land
 • centralt telefonnummer
 • huvud e-post
 • VAT-nr
 • hemsida

 

Vi registrerar följande uppgifter om dig som person:

 • vilket företag du är kopplad till
 • personnamn (förnamn och efternamn)
 • titel
 • telefonnummer
 • mobilnummer
 • e-postadress
 • om du vill ha nyhetsbrev
 • ärendeuppgifter
 • 13.000 produkter
 • Rätt pris
 • Hög kvalitet
 • Snabb service

Kundtjänst

Telefon: +46(0)70-565 07 21
E-post: info@chuckteknik.com

Öppettider

Måndag – torsdag
7:30 – 17:00

Fredag
7:30 – 15:00

Adress

CHUCKTEKNIK Norden AB
Finja 2517A
28291 TYRINGE
SVERIGE

VAT-no: SE556967775901

Varför Chuckteknik?

 • Personlig service
 • Lång erfarenhet
 • Tydlig prisbild
 • Fokus på hållande teknik

Chuckteknik Norden AB

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan

Välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.